Sao lưu dữ liệu

Hệ thống LalaHome hỗ trợ người dùng có thể sao lưu dữ liệu đã nhập vào hệ thống, dữ liệu bao gồm:

  • Tòa nhà
  • Phòng
  • Hóa đơn
  • Giao dịch thu chi
  • Hợp đồng
  • Người thuê

Để tiến hành sao lưu, từ màn hình Home

  • Nhấn vào biểu tượng cài đặt ở góc trên phải màn hình.
  • Chọn Sao lưu dữ liệu
  • Tùy chỉnh email người nhận, loại thông tin muốn sao lưu, tòa nhà, và thời gian của dữ liệu muốn lấy
  • Chọn Xác nhận

Hệ thống sẽ xác nhận và xử lý yêu cầu của bạn, và sẽ gửi vào email đường link tải dữ liệu sau khi xử lý xong. Bạn vui lòng vào hòm mail để tải dữ liệu về

Sao lưu