Tạo tòa nhà

Để tạo tòa nhà, từ màn hình danh sách, bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc dưới phải màn hình.

 • Nhập tên tòa nhà
 • Nhập số tầng
 • Nhập chi phí thuê nhà (nếu có): chi phí thuê nhà được sử dụng trong trường hợp bạn thuê tòa nhà từ 1 bên khác, và sử dụng tòa nhà này để cho thuê lại. Thông tin này sẽ được dùng để tính toán khoản thu chi hàng tháng của bạn.
 • Nhập mô tả
 • Nhập địa chỉ của tòa nhà
 • Nhập thời gian mở/đóng cửa hàng ngày
 • Nhập ngày chốt tiền: ngày chốt tiền là ngày hàng tháng người thuê sẽ đi chốt các số điện nước và tính ra hóa đơn tiền phòng
 • Nhập chuyển báo trước: là số ngày người thuê phải báo trước nếu muốn chuyển đi
 • Nhập thời gian nộp tiền phòng: là các ngày đầu tháng mà người thuê sau khi nhận hóa đơn sẽ tiến hành thanh toán tiền cho chủ trọ
 • Thêm mới các dịch vụ có phí, và miễn phí (tham khảo cách tạo dịch vụ tại đây). Bạn có thể thêm mới dịch vụ hoặc chọn từ danh sách có sẵn.
 • Nhập thông tin lưu ý của tòa nhà: thông tin này sẽ dành cho người thuê, ví dụ nhà chung chủ, đi về muộn thì gọi bác bảo vệ mở cửa chẳng hạn.
 • Nhập ghi chú cho hóa đơn: ghi chú cho hóa đơn là thông tin mặc định sẽ được ghi kèm vào hóa đơn gửi về cho người thuê hàng tháng. Ví dụ chuyển khoản cho theo stk *** ngân hàng ABC với nội dung…
 • Sau khi hoàn thành xong các thông tin thì bạn nhấn Thêm tòa nhà ở cuối màn hình

tạo tòa nhà