Danh sách chốt điện nước

Để xem danh sách chốt điện nước, từ màn hình chính bạn nhấn vào biểu tượng Chốt Điện Nước

  • Chọn tòa nhà bạn muốn xem chốt điện nước Danh sach
  • Mặc định, hệ thống sẽ hiển thị các chốt điện nước của tháng hiện tại. Nếu muốn xem chốt điện nước của các tháng trước, bạn chọn bộ lọc tháng ở góc trái trên màn hình, chọn tháng muốn xem. Danh sach