Cài đặt

Hiện LalaHome hoạt động trên 2 nền tảng Android và IOS. Để cài đặt LalaHome từ điện thoại bạn truy cập đường dẫn sau

https://bit.ly/lalahome-app

Bạn sẽ đươc chuyển hướng tới Google PlayStore hoặc IOS AppStore. Bạn nhấn vào cài đặt. Chờ 1 lúc khi app đã được cài đặt xong, bạn mở app lên và dùng.

Cài đặt