Xóa phòng

Trong trường hợp bạn tạo phòng bị lỗi, bạn có thể xóa nó. Tuy nhiên việc này nên hạn chế sử dụng vì có thể làm ảnh hưởng tới dữ liệu. Để xóa phòng, từ màn hình danh sách phòng

  • Chọn phòng cần xóa
  • Cuộn xuống cuối màn hình và chọn Xóa phòng
  • Nhấn xác nhận để xóa phòng

Xóa phòng