Tổng quan hệ thống

LalaHome là hệ thống quản lý phòng trọ, chung cư mi hoạt động trên nhiều nền tảng bao gồm Android, Ios. LalaHome cung cấp giải pháp giúp người cho thuê trọ quản lý phòng trọ một cách hiệu quả nhất bao gồm, quản lý phòng, quản lý, tìm kiếm người thuê, quản lý thông báo, quản lý tạo hóa đơn phòng tự động, thống kê chi tiêu, tối ưu chi phí hoạt động.

Tổng quan