Tòa nhà

Hiện nay mô hình cho thuê nhà ngày càng phát triển, quy mô và chuyên nghiệp hơn, mô hình phổ biến hiện nay là 1 doanh nghiệp sẽ có nhiều tòa nhà và mỗi tòa nhà có nhiều phòng. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn tạo tòa nhà bằng hệ thống LalaHome