Danh sách hợp đồng

Để xem danh sách hợp đồng, từ màn hình chính (home) bạn click vào biểu tượng hợp đồng.
Để tìm kiếm bạn gõ số hợp đồng, tên tòa nhà, tên phòng vào ô tìm kiếm.

danh sách hợp đồng