Tải báo cáo hóa đơn

Hóa đơn sau khi tạo xong, bạn muốn thống kê xem tháng rồi hệ thống có bao nhiêu hóa đơn, tổng tiền phòng, tiền dịch vụ thu được từ các phòng như thế nào. Phòng nào cho doanh thu nhiều nhất. Phần mềm LalaHome hỗ trợ bạn tải về báo cáo hóa đơn một cách dễ dàng và chính xác chỉ qua vài thao tác. Một báo cáo hóa đơn sẽ gồm:

 • Danh sách các phòng. Trong đó mỗi phòng sẽ gồm:
  • Tên phòng
  • Tổng số điện nước phòng đó đã dùng
  • Tổng số tiền dịch vụ thu được từ phòng đó
  • Tổng số hóa đơn của phòng
  • Tổng số tiền phòng
  • Ghi chú
 • Ngoài ra dòng cuối cùng của báo cáo sẽ là tổng doanh thu, điện nước dịch vụ của tất cả các phòng.

Để tải báo cáo, từ màn hình danh sách hóa đơn:

 • Chọn biểu tượng dấu 3 gạch ở góc trên phải màn hình
 • Chọn Tải báo cáo (Exel)
 • Mặc định hệ thống sẽ chọn email của người dùng hiện tại vào để gửi hóa đơn. Bạn có thể thêm, sửa xóa, danh sách email nhận này.
 • Chọn ngày bắt đầu và kết thúc của hóa đơn. Mặc định hệ thống sẽ tải các hóa đơn trong tháng hiện tại. Chỉnh ngày bắt đầu kết thúc nếu bạn muốn tải thêm các hóa đơn của tháng khác.
 • Chọn loại hóa đơn. Bạn có thể tải về báo cáo của các loại hóa đơn hoặc chọn chỉ tải về hóa đơn chưa thanh toán, quá hạn thanh toán, hoặc đã thanh toán.
 • Chọn các tòa nhà để tải báo cáo
 • Chọn Gửi yêu cầu tải báo cáo.

Sau đó hệ thống sẽ xử lý yêu cầu tải báo cáo của bạn 1 cách tự động, và gửi vào email và thông báo lúc hoàn thành. Quá trình này thường sẽ mất tầm 1 phút. Bạn tiến hành mở email, tải báo cáo về theo hướng dẫn

Tải báo cáo Tải báo cáo