Chia sẻ hợp đồng

Hợp đồng tạo ra bạn có thể xem lại dưới dạng văn bản và có thể gửi sms, zalo cho người thuê, hoặc tải về để in ấn. Để xem lại hợp đồng từ danh sách, chọn hợp đồng cần xem, chọn biểu tượng kính lúp ở góc trên trái màn hình. Để in ấn, bạn chọn biểu tượng nút in ở góc trên trái màn hình.

xem hợp đồng

Để chia sẻ hợp đồng, bạn chọn hợp đồng cần chia sẻ, chọn biểu tượng Chia sẻ ở góc trên trái màn hình.

chi sẻ hợp đồng