Danh sách tòa nhà

Để xem danh sách các tòa nhà hiện tại, từ màn hình home, bạn nhấn vào biểu tượng tòa nhà ở menu dưới màn hình.

danh-sach-toa-nha