navigation

Hướng dẫn sử dụng LalaHome

Chào mừng bạn đến mới trang hướng dẫn sử dụng LalaHome.

Các tính năng chính

Có 4 cách để truy cập phần hướng dẫn

  • Từ màn hình chính của ứng dụng bạn chọn biểu tượng Hướng dẫn
  • Từ các màn hình tính năng như hợp đồng, người thuê, thu chi bạn chọn biểu tượng Dấu hỏi ở góc phải trên màn hình
  • Từ một vài màn hình như hóa đơn bạn chọn dấu 3 chấm ở góc phải trên màn hình, chọn Hướng dẫn
  • Truy cập website https://guide.lalahome.vn Hướng dẫn

Để tìm kiếm nhanh các đầu mục, bạn chọn menu góc trái, gõ mục cần tìm vào ô tìm kiếm, hoặc chọn đầu mục muốn xem.

Hướng dẫn