Nhắn tin với người thuê

Để nhắn tin với người thuê, bạn cần người thuê cài app Resident của LalaHome và đăng nhập vào bằng số điện thoại đã đăng ký trong hợp đồng.

  • Để tải và cài đặt app Resident cho người thuê, bạn làm theo hướng dẫn sau hướng dẫn người thuê cài app Resident
  • Để nhắn tin với người thuê, từ màn Home, bạn chọn biểu tượng nhắn tin
  • Để tìm kiếm người thuê để nhắn tin bạn nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, và gõ tên của người thuê

Nhắn tin người thuê