Chia sẻ hóa đơn

Hóa đơn sau khi tạo xong, bạn có thể gửi sms, zalo cho người thuê. Để chia sẻ hóa đơn, từ màn hình danh sách hóa đơn:

  • Chọn hóa đơn cần chia sẻ
  • Chọn biểu tượng chia sẻ ở góc trên phải màn hình
  • Chọn hình thức chia sẻ

Chia sẻ hóa đơn