Người thuê

Người thuê là những cá nhân thuê phòng trọ, sử dụng và trả hóa đơn phòng hàng tháng