Đẩy phòng

Bạn đang có nhiều phòng trống, và đang gặp khó khăn trong việc tìm người thuê? Hãy để LalaHome giúp bạn tìm người thuê và lấp đầy phòng nhanh nhất, tiết kiệm nhất. process Quy trình đẩy phòng gồm:

  • Tạo yêu cầu đẩy phòng
  • Đội ngũ LalaHome duyệt thông tin, liên hệ chủ nhà bổ sung thông tin và xác nhận yêu cầu
  • Hai bên thỏa thuận mức phí, và cam kết các điều khoản. Điều khoản và mức phí vui lòng truy cập https://lalahome.vn/sale-policy
  • LalaHome sẽ phân phối phòng tới hàng ngàn bạn cộng tác viên để tìm được người thuê nhanh nhất
  • Khi tìm được người thuê và người thuê ký hợp đồng trả tiền cho chủ nhà, chủ nhà sẽ thanh toán tiền môi giới cho LalaHome

Để tiến hành tạo yêu cầu đẩy phòng từ màn hình chính bạn chọn đẩy phòng

  • Tích chọn các phòng trống mà bạn muốn đẩy. Lưu ý các phòng thiếu ảnh, thiếu mô tả sẽ không đủ thông tin để sales, nên bạn sẽ cần phải cập nhật lại các thông tin này.
  • Chọn nút Đẩy phòng ở dưới màn hình
  • Các phòng được chọn sẽ chuyển sang trạng thái Chờ duyệt. Đội ngũ LalaHome sẽ kiểm tra thông tin, gọi điện xác nhận, sau đó các phòng sẽ chuyển sang trạng thái Đang sale
  • Khi tìm được người thuê cho phòng và khách ký kết hợp đồng, phòng sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành
  • Bạn có thể hủy các yêu cầu đẩy phòng nếu như thấy không phù hợp hoặc cần cập nhật lại thông tin create_request