Tạo nhanh phòng

Từ 1 phòng có sẵn bạn có thể copy tạo nhanh 1 bản sao bằng tính năng copy phòng. Để copy phòng:

  • Vào chi tiết phòng muốn copy
  • Chọn biểu tượng copy ở góc trên trái màn hình

Copy phòng