Tải báo cáo

LalaHome hỗ trợ người dùng tải danh sách giao dịch của các tòa nhà trong 1 khoảng thời gian xác định về dưới dạng excel. Để tải báo cáo, từ màn hình thu chi:

  • Chọn biểu tượng menu góc phải trên màn hình
  • Chọn tải báo cáo
  • Nhập email người nhận + thời gian phát sinh giao dịch + tòa nhà
  • Xác nhận tải báo cáo

Tải báo cáo Hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu, và thực hiện tổng hợp. Sau tầm 1 phút, bạn sẽ nhận được email chứa đường link để tải báo cáo. Bạn nhấn vào đường link để tải báo cáo về

Tải báo cáo