Xem thông tin doanh nghiệp

Để xem thông tin doanh nghiệp, từ màn hình chính bạn chọn Cài đặt
Ở đây, màn hình sẽ chia làm 3 phần

  • Khối trên cùng là thông tin của doanh nghiệp
  • Khối ở giữa là thông tin nhân viên, bạn có thể thêm mới nhân viên từ đây
  • Khối cuối cùng là thông tin về gói cước bạn đang sử dụng, click vào Chi tiết để xem thông tin chi tiết của gói cước. Tổng quan