Danh sách hóa đơn

Để xem danh sách hợp đồng, từ màn hình chính bạn nhấn vào biểu tượng Hóa đơn. Hệ thống sẽ chia hóa đơn thành 3 loại, phía trên mỗi tab sẽ hiển thị tổng số hóa đơn của mỗi loại.

  • Hóa đơn chưa thanh toán
  • Hóa đơn quá hạn thanh toán
  • Hóa đơn đã thanh toán

Danh sach

  • Mặc định, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các hóa đơn của tháng hiện tại. Nếu muốn xem hóa đơn của các tháng trước, bạn chọn bộ lọc tháng ở góc trái trên màn hình, chọn tháng muốn xem.

Danh sach