Khách hủy cọc

Khi cọc quá hạn, hoặc khách hủy cọc thì chủ nhà cần chuyển trạng thái của cọc sang đã hủy

  • Chọn cọc cần hủy
  • Chọn Khách hủy cọc

Khách hủy cọc