Cập nhật vai trò

Vai trò sau khi tạo xong, bạn có thể cập nhật quyền và mô tả

  • Từ màn danh sách, bạn chọn vai trò cần cập nhập
  • Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên phải màn hình
  • Cập nhật quyền tên và mô tả
  • Chọn nút Cập nhật vai trò để hoàn thành việc cập nhật

Vai trò