Tạo phòng

Để tạo phòng, từ màn hình danh sách, bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc dưới phải màn hình.

  • Nhập tên phòng
  • Nhập giá phòng dự kiến (giá phòng có thể thay đổi theo từng hợp đồng thuê)
  • Nhập tầng của phòng
  • Diện tích
  • Giới hạn số người thuê
  • Sau khi hoàn thành xong các thông tin thì bạn nhấn Thêm phòng ở cuối màn hình

tạo phòng