Cài ứng dụng dành cho người thuê

Người thuê để thông báo hóa đơn hàng tháng, hay báo cáo sự cố, nhắn tin với chủ trọ thì cần cài đặt app LalaResident

  • Đầu tiên, người thuê nhà cần tải và cài đặt app Resident từ đường dẫn sau https://bit.ly/2Uo9kUM
  • Sau đó mở app và đặng ký tài khoản bằng số điện thoại đã sử dụng trong hợp đồng thuê nhà
  • Lấy mã OTP trong sms và điền để xác nhận số điện thoại
  • Xác nhận liên kết với các chủ nhà (LalaHome sẽ liệt kê ra danh sách các hợp đồng đang hoạt động có số điện thoại của bạn)
  • Sau khi xác nhận danh sách các hợp đồng bạn đang liên kết sẽ xuất hiện ở trang chủ
  • Bạn có thể liên kết hợp đồng mới hoặc hủy liên kết bằng cách nhấn vào biểu tượng Tài khoản ở trang chủ

Đăng ký tài khoản Liên kết chủ trọ