Doanh nghiệp và Nhân viên

Khi người dùng đăng ký tài khoản trên LalaHome, mặc định hệ thống sẽ tạo 1 doanh nghiệp với tên, số điện thoại, và địa chỉ là thông tin người dùng đã đăng ký. Thông tin doanh nghiệp (logo, tên, số điện thoại, địa chỉ) sẽ được dùng để hiển thị trong hóa đơn, và các tài liệu liên quan của hệ thống. Ngoài ra để người dùng có thể quản lý hiệu quả hơn, hệ thống LalaHome cho phép nhiều tài khoản cùng tham gia quản lý nhà trọ.

Tổng quan