Thêm cọc giữ chỗ

Để thêm mới cọc giữ chỗ, từ màn hình danh sách, bạn chọn nút cộng xanh, góc phải dưới màn hình:

  • Nhập số tiền khách cọc
  • Chọn phòng cọc
  • Nhập thời gian khách dự kiến vào ở. Quá thời gian này cọc sẽ chuyển sang trạng thái quá hạn.
  • Chọn phương thức thanh toán
  • Thêm thông tin nguời đặt cọc bằng cách nhấn vào nút cộng xanh bên phải Người đặt cọc (tối đa 5 người)
  • Thêm ảnh giao dịch nếu có
  • Thêm ghi chú

Thêm cọc