Đăng ký

Bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí trên hệ thống LalaHome. Để đăng ký tài khoản bạn cần:

  • 1 tài khoản email
  • 1 số điện thoại còn hoạt động

Để đăng ký:

  • Mở ứng dụng (nếu chưa cài đặt ứng dụng vui lòng tải về và cài đặt theo Hướng dẫn cài đặt)
  • Ở màn hình đăng nhập bạn chọn Đăng Ký Ngay
  • Nhập thông tin họ tên, email, mật khẩu
  • Chấp nhận điều khoản của LalaHome
  • Sau khi hoàn thành các thông tin, bạn nhấn vào Đăng ký

Đăng ký

  • Sau đó 1 email xác nhận tài khoản sẽ được gửi vào email của bạn. Vui lòng mở email và chọn Xác nhận

Xác nhận email