Tạo nhóm giao dịch

Nhóm giao dịch là cách người dùng phân loại các giao dịch, qua đó giúp việc thống kê thu chi được dễ dàng hơn. Một nhóm giao dịch thuộc 1 trong 2 loại:

  • Khoản thu
  • Khoản chi

Để tạo nhóm giao dịch, từ màn hình thêm mới giao dịch:

  • Chọn nhóm giao dịch
  • Nhấn dấu cộng xanh ở góc dưới phải màn hình để thêm mới
  • Chọn loại giao dịch: Khoản thu hoặc khoản chi
  • Nhập tên nhóm
  • Chọn nhóm giao dịch cha nếu cần
  • Chọn ảnh đại diện
  • Nhập ghi chú nếu có
  • Chọn Thêm nhóm

Tạo nhóm giao dịch