Tạo mới hợp đồng

Để tạo mới hợp đồng, từ màn hình danh sách hợp đồng bạn click vào nút cộng ở góc dưới phải màn hình.

tạo mới hợp đồng

 • Chọn đại diện cho thuê: đại diện cho thuê là thông tin bên A (bên cho thuê) sẽ xuất hiện trong hợp đồng.
 • Chọn phòng muốn tạo hợp đồng chọn phòng
 • Nhập thời hạn hợp đồng: thời hạn cho thuê gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngày kết thúc nếu không nhập thì coi như là hợp đồng không xác định thời hạn.
 • Ngày bắt đầu tính tiền: Ngày bắt đầu tính tiền là ngày ngày người thuê bắt đầu vào ở và tính tiền. Thông tin này sẽ được dùng để tính toán hóa đơn tiền phòng.
 • Chọn kỳ thanh toán tiền phòng chọn kỳ thanh toán
 • Tiền phòng sẽ được lấy từ thông tin của phòng
 • Nhập tiền cọc
 • Thêm người thuê: để thêm người thuê, bạn có thể chọn từ danh sách người thuê có sẵn, hoăc tạo mới. Để tạo mới bạn chọn nút cộng màu xanh ở góc phải dưới màn hình. thêm người thuê
 • Nhập dịch vụ: Các dịch vụ điện nước sẽ được lấy từ thông tin của phòng.
  • Với các dịch vụ theo chỉ số đồng hồ như điện, nước, bạn nhập chỉ số bắt đầu = chỉ số hiện tại lúc người thuê bắt đầu vào ở.
  • Với các dịch vụ tính theo phòng, số lượng sẽ bằng 1
  • Với các dịch vụ khác như gửi xe bạn nhập số lượng thực tế mà phòng đăng ký dịch vụ
 • Chọn điều khoản: các điều khoản hợp đồng đã được LalaHome soạn sẵn, bạn chỉ cần tích chọn. Nếu muốn thêm mới điều khoản, bạn có thể chọn dấu cộng xanh, góc phải dưới màn hình. điều khoản
 • Sau khi hoàn thành các thông tin cần thiết, bạn chọn nút Tạo hợp đồng tạo