Phòng cho thuê

Một tòa nhà có thể có nhiều phòng cho thuê. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý các phòng cho thuê bằng hệ thống LalaHome

Tổng quan