Tạo dịch vụ

Thông tin 1 dịch vụ trong hệ thống LalaHome sẽ gồm:

 • Tên dịch vụ (điện, nước, thang máy)
 • Hình thức thu phí:
  • Lũy tiến theo đồng hồ
  • Theo phòng
  • Theo số người thuê
  • Theo số lần sử dụng (số lần giặt là)
 • Phí dịch vụ: số tiền trên 1 đơn vị dịch vụ, dịch vụ miễn phí thì phí sẽ là 0đ
 • Ảnh đại diện
 • Ghi chú

Để thêm dịch vụ, từ màn hình danh sách dịch vụ:

 • Bạn chọn nút cộng màu xanh ở góc phải dưới màn hình Thêm mới dịch vụ
 • Nhập tên dịch vụ, ví dụ điện, nước, vệ sinh
 • Chọn hình thức thu phí Chọn hình thức thu phí
 • Điền mức phí của mỗi đơn vị dịch vụ, ví dụ 20k/khối nước, 3k cho 1 số điện, 15k cho 1 lần giặt
 • Chọn biểu tượng của dịch vụ Chọn biểu tượng
 • Chọn tòa nhà cần thêm loại dịch vụ. Tick vào Tất cả tòa nhà để thêm dịch vụ này vào tất cả tòa nhà hiện thời.
 • Sau khi hoàn thành tất cả các thông tin bạn chọn Thêm dịch vụ Chọn tòa nhà