Thêm mới nhân viên

Để thêm mới nhân viên, từ màn hình Cài đặt:

  • Chọn thêm mới nhân viên
  • Nhập email nhân viên cần mời
  • Tick chọn các tòa nhà mà nhân viên này được quản lý
  • Tick vào vai trò mà nhân viên này có quyền truy cập (bạn có thể tíck vào mũi tên bên phải của vai trò để xem chi tiết)
  • Một email xác nhận sẽ được gửi về email của nhân viên được mời.
  • Nhân viên được mời, mở email và nhấn vào xác nhận, và vào app LalaHome để đăng ký mới tài khoản

Thêm mới nhân viên