In hoá đơn bằng máy in bluetooth POS

Lưu ý: Hiện tại chỉ hỗ trợ Android, phiên bản hỗ trợ iOS sẽ được sớm phát hành

Các phiên bản máy in hỗ trợ

Ứng dụng đã hỗ trợ in hoá đơn bằng máy in có kết nối bluetooth. Mấu máy in

Hướng dẫn sử dụng

Ghép đôi máy in với điện thoại

  • Chế độ bluetooth của điện thoại ở chế độ BẬT (ON)
  • Mục các thiết bị hiện có, chọn Tên máy in, ví dụ MTP-2
  • Mục yêu cầu kết nối bluetooth, nhập mã PIN để ghép đôi như 0000 hoặc 1234. Khi xác thực thành công, việc kết nối máy in và điện thoại hoàn thành. Kết nối máy in và điện thoại

Cài đặt máy in mặc định

Trong trường hợp bạn sử dụng nhiều máy in, bạn cần phải lựa chọn máy in mặc định.

  • Vào “Cài đặt” tại màn hình chính của ứng dụng
  • Chọn mục Cài đặt máy in bluetooth
  • Chọn máy in muốn đặt làm mặc định, ví dụ MTP-2

Cài đặt máy in mặc định

In hoá đơn

  • Vào Chi tiết hoá đơn muốn in
  • Chọn in hoá đơn (icon màu xanh góc dưới màn hình)
  • Xác nhận thao tác tin, chọn Đồng ý và in hoá đơn

Chú ý: Bạn cần chắc chắn rằng máy in đã được kết nối với điện thoại theo hướng dẫn phía trên. In hoá đơn

Nếu quý khách gặp vấn đề gì khi sử dụng tính năng in hoá đơn, hãy liên hệ LalaHome để được hỗ trợ!